Utställning på Skyltens Vintermarknad

Lorem ipsum dolor sit amet

Klunga
Galleri Gjuteriet
17/12 - 31/1 2023

Michael Vågsten, Annika Svahnberg,
Mikael Hammarberg och Vibeke Mathiesen.

Vernissage:
Skyltens Vintermarknad
Lör 17 december, kl.11.00