Medlemskap

INTRÄDESKRAV FÖR MEDLEMSANSÖKAN

(Nedladdningsbar PDF)

Förmåner som medlem:
Rabatt på Gredelin i Norrköping
Rabatt på WS Company i Linköping
Rabatt på Linköpings Träförädling
Rabatt på K-Rauta

Deltaga i ALKAs gemensamma utställningar/öppet hus/evenemang
Möjlighet till att ansöka om ateljé
Annonsera utställningar via ALKAs sociala medier

Medlemsavgift: 400kr/år