Om konstnärsföreningen Alka

Konstnärsföreningen Alka har sitt ursprung i föreningen Linköpingskonstnärerna, vilken bildades 1965 som en intresseförening för yrkesverksamma konstnärer. I 25 år bedrev föreningen utställningsverksamhet för samtida konst i Stenhusgården. 1990 koncentrerade föreningen sin verksamhet till Konsthall Alka som drevs i samarbete med Linköpings kommun.

Under sina 2 mycket aktiva år fick Konsthall Alka stor nationell och internationell uppmärksamhet för sin
experimentella verksamhet inom konst/musik/dans.

När den unika industrilokalen mitt i city revs 1992 flyttade föreningen till nya lokaler i ett industriområde i Linköping (Wahlbecks företagspark) och tog samtidigt med sig namnet konstnärsföreningen Alka.

Under 2016 har Alka konstnärsförening flyttat sina lokaler till Skyltenområdet i Linköping. Området är tänkt att i framtiden bli en del av Linköpings nya kulturområde där olika typer av kultur verkar tillsammans sida vid sida.

På Alka ryms nu ett 20-tal ateljéer, snickeri, fotolabb, digital utrustning etc tillgängliga för yrkesverksamma kulturarbetare.

Förutom att vara en viktig mötesplats för konstnärer/kulturarbetare bedrivs också kurser, föreläsningar och seminarier inom konst/kulturområdet.

Föreningen upplåter också periodvis arbetslokaler till yngre konstnärer.

Alka vill vara ett nav i mellersta regionens konstliv och erbjuder också utåtriktad verksamhet i form av utställningar, workshops, studiebesök och kulturell kompetens vid konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.