Marina Holmberg — Lager på Lager

Marina Holmberg — Lager på Lager

Lager på Lager
Marina Holmberg

Galleri gjuteriet
Skylten
6-25 oktober 2020

Konstnären närvarar
6-8 oktober 
kl 16.00–19.00


Affisch

Utställningen öppnar utan vernissage,
detta för att begränsa antalet besökare
som vistas i lokalen samtidigt.