Samlingsutställning med Alkas nya medlemmar

Alice Fyles
Anton Grabowska 
Peter Classon
Ali Bagheri 

Vernissage 
21 maj 2022 12-15 

Galleri Gjuteriet, 
Skylten, Linköping 

Pågår 21 maj - 3 juni