Christina Ruthger visar grafik på Krogen Amerika

Christina Ruthger visar grafik på Krogen Amerika

Christina Ruthger

21-29 augusti 2021
Krogen Amerika

Konstnären är på 
plats och visar 
sina bilder kl 12-13