Om Konstnärsföreningen Alka

Konstnärsföreningen Alka

Alka är en förening för professionella konstnärer. Vi är numera till största delen lokaliserade till de vackra gamla industribyggnaderna på Skyltenområdet vid stationen i Linköping. Just nu pågår det renovering här som beräknas vara klar i maj 2018. Skylten blir då ett nytt kulturcentrum, där ALKA får tillgång till totalt ett 20-tal ateljéer utspridda på två byggnader. Ett par gästateljéer och andra för vår yrkeskår ändamålsenliga lokaler planeras också. De drygt tiotal ateljéer som vi redan nu har tillgång till (lilla Skyltenhuset, Södra Oskarsgatan 3C) kommer att finnas kvar. De konstnärer som nu är tillfälligt utspridda kommer att ansluta i vår och arbeta i de tiotal ateljéerna i stora Skyltenhuset (Södra Oskarsgatan 3A).

Alka med ett drygt 50-tal medlemmar vill tillvarata yrkesverksamma konstnärers intressen. Vi vill också verka för tillgång till arbetsplatser/ateljéer, utställningsmöjligheter och kulturella mötesplatser. Kulturens självklara roll i samhällsbygget ligger oss varmt om hjärtat, liksom att vara en aktiv del i regionens konstliv. Dessutom erbjuder vi utåtriktad verksamhet i form av utställningar, workshops, studiebesök och kulturell kompetens vid konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

När restaureringen av Skylten är klar och vi har överblick över kulturcentrets olika
verksamheter/lokaler återkommer vi med våra detaljerade framtidsplaner!

Följ oss på:

 

Alkas Historia

Konstnärsföreningen Alka har sitt ursprung i föreningen Linköpingskonstnärerna, vilken bildades 1965 som en intresseförening för yrkesverksamma konstnärer. I 25 år bedrev föreningen utställningsverksamhet för samtida konst i Stenhusgården. 1990 koncentrerade föreningen sin verksamhet till Konsthall Alka som drevs i samarbete med Linköpings kommun.

Under sina 2 mycket aktiva år fick Konsthall Alka stor nationell och internationell uppmärksamhet för sin experimentella verksamhet inom konst/musik/dans.

När den unika industrilokalen mitt i city revs 1992 flyttade föreningen till nya lokaler i ett industriområde i Linköping (Wahlbecks företagspark) och tog samtidigt med sig namnet konstnärsföreningen Alka.

Under 2016 har Alka konstnärsförening flyttat sina lokaler till Skyltenområdet i Linköping. Området är tänkt att i framtiden bli en del av Linköpings nya kulturområde där olika typer av kultur verkar tillsammans sida vid sida.