Om Konstnärsföreningen ALKA

Konstnärsföreningen ALKA

ALKA är en förening för professionella konstnärer i Linköping med omnejd. Ett 20-tal ateljéer är lokaliserade till de vackra gamla industribyggnaderna på Kulturcentret Skylten intill Linköpings resecentrum. Vi är ett 50-tal medlemmar som vill tillvarata yrkesverksamma konstnärers intressen och verka för tillgång till ateljéer, utställningslokaler och kulturella mötesplatser.

Vi deltar i utställningar lokalt, regionalt och internationellt, ordnar workshops, studiebesök och erbjuder bred kompetens vid konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Följ oss på:

 

ALKAs Historia

Konstnärsföreningen ALKA har sitt ursprung i föreningen Linköpingskonstnärerna, vilken bildades 1956 med krav på goda arbetsmiljöer för konstnärer. Man fick då sex vindar som iordningställdes till ateljéer. 1965 fick föreningen tillgång till Stenhusgården på Drottninggatan för att driva utställningsverksamhet för samtida konst.

Det var i november 1989 som föreningen även startade Konsthall ALKA på Drottninggatan. Vi hade fått tillträde till en byggnad, där det tidigare hade legat en gammal kapsylfabrik som hette just ALKA. Konsthallen drevs i samarbete med Linköpings Kommun under två mycket aktiva år, där det också inrymdes ett tjugotal ateljéer. Den fick mycket uppmärksamhet för sin experimentella verksamhet inom såväl konst som dans/scenkonst. Föreningen tog namnet Ateljéföreningen ALKA.

När den unika industrilokalen mitt i city revs 1992 flyttade föreningen till nya, ändamålsenliga lokaler i Wahlbecks företagspark (nu Ebbe Park).

År 2016 flyttade Konstnärsföreningen ALKA till sina nya lokaler på Oskarsgatan nära centralstationen. Vi är nu en del av Kulturcentret Skylten, en plats i Linköping där olika typer av kultur verkar tillsammans sida vid sida.