Övriga

Följande är medlemmar men har inte angett information till hemsidan ännu:

Karin Almlöf
Maja Almqvist
Khelan Butén
Ann-Marie Fransén
Sofi Granath
Maria Gullqvist
Disa Gustavsson
Mikael Hammarberg
Lennart Hammarlund
Fredric Ilmarson
Göran Littorin
Inga Loarp
Birgitte Sturehed
Peter Öhrnell